Werkgever - Werknemer

 

Door de toenemende druk die op mensen wordt uitgeoefend ontstaan er ook conflicten op de werkvloer. Arbeidskrachten worden geacht flexibel te zijn zonder dat er wordt ingegaan op de individuele capaciteiten. Banen voor het leven gaan uitzonderingen worden met als gevolg dat er meer beroep gedaan gaat worden op de creativiteit van de mens. Vergaderingen en bijscholingen doen een aanslag op het energetisch vermogen van de werknemer die toch al over voldoende energie moet beschikken om werk en huishouden te combineren. Door de verregaande fuseringen wordt de afstand tussen werkgever steeds groter en uit angst om de baan te verliezen worden vele concessies gedaan, hetgeen op zijn beurt weer leidt tot psychische en somatische klachten. Uw stressmanager kan hierbij bemiddelen. Ook bedrijven kunnen een beroep doen op een stressmanager om als onpartijdig tussenpersoon te fungeren in conflictsituaties en voor het coachen van werknemers. Het aantal ziekmeldingen kan door een empatische benadering positief worden beïnvloed.