Resocialiseren

 

Mensen die door omstandigheden in de gevangenis zijn beland worden voor korte of lange tijd aan de maatschappij onttrokken. Vaak komen deze mensen – na ontslagen te zijn – volkomen ontredderd weer op straat te staan. Het gevolg is dan ook dat deze mensen de neiging hebben te recidiveren. Wij staan borg voor ondersteunende begeleiding in het proces van terugkeer in de maatschappij.