Relatie-bemiddeling

 

Een geheel nieuw fenomeen dat in diverse categorieën te onderscheiden is .

Huwelijken of relaties die om uiteenlopende factoren niet lekker lopen, vaak om redenen van communicatieve stoornissen, kunnen na consultering van een stressmanager weer een positief karakter krijgen.

Een mooie definitie van een relatie is: elkaar niet bezitten maar bezielen. Voor veel mensen een handicap om over te praten zijn seksuele disfuncties die voor spanningen binnen een relatie kunnen zorgen. Je gevoelens hieromtrent mogen en kunnen uiten, kan voor menigeen een zegen zijn voor de toekomst.

Biseksuele, lesbische en homoseksuele personen moeten over hun gevoelens kunnen praten om de eventuele resterende schaamte te overwinnen. Het is triest om dit in de 21ste eeuw nog te moeten vermelden, maar het komt nog te vaak voor dat jongelui en ook getrouwde mensen met blokkades lopen die absoluut niet meer passen in deze tijd.

Onbekend is dat bij echtscheidingen de stressmanager een optimale rol kan spelen, al is het maar om via communicatieve wegen een gang naar de advocaat te besparen. Hierbij wordt gedacht aan omgangsregelingen m.b.t. de kinderen, alimentatie vaststelling, boedelverdelingen etc. Vergeten wordt vaak de emotionele bagage die bij een echtscheiding veel mensen parten blijft spelen. Door ondergetekende in zijn afstudeerscriptie als de "echo van de ex" gekenschetst.

De rol van stressmanager kan van cruciaal belang zijn om partners ook na een scheiding "on speaking terms" te laten blijven, daar echtscheidingen enorme effecten kunnen hebben op de emotionele ontwikkeling van het kind. Wetenschappers wijzen reeds jaren op de psychosomatische klachten van deze kinderen die op latere leeftijd parten kunnen gaan spelen. Veelal wordt bij een echtscheiding voorbij gegaan aan de elementaire gevoelens van een kind.