Opvoedings-bemiddeling

 

Educatie is fundamenteel een taak van de ouders. Opvoeden van kinderen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Bij tegenslag wordt een beroep gedaan op de emotionele draagkracht van de ouders. Wanneer deze draagkracht onvoldoende is ontstaat er stress. Eén ouder gezinnen gaan een steeds grotere rol spelen; waar ligt de grens van wat jij vindt dat goed is voor je kind en wat kinderen van andere ouders mogen en kunnen. niet te vergeten de acceptatieprocessen van een eventuele nieuwe partner met of zonder aanhang.

Negatieve emoties zoals verdriet, woede, wanhoop en angst belemmeren een menswaardig bestaan en kunnen tot conflicten leiden. Het consulteren van een stressmanager is afhankelijk van de intensiteit van de conflictsituatie, maar bij uitstek geschikt om uw gevoelens te ventileren.