Eenzaamheid

 

Alleen je weg zien te vinden na een scheiding, in eenzaamheid achterblijven na verlies van een partner of je gewoon eenzaam voelen kan erg veel impact hebben. Hoe goed kan het doen om middels een inkomensafhankelijk tarief even op verhaal te komen en de dagelijkse malaise waarin deze mensen verkeren te onderbreken. Door de toenemende individualisering (helaas) worden de begrippen eenzaamheid en vergrijzing onvoldoende ingeschat en het is te begrijpen dat huisartsen of instellingen door tijdgebrek en de bezuinigingen in de gezondheidszorg niet meer in staat zijn hun aandacht aan die doelgroep te besteden. Zijn er nog perspectieven voor de toekomst, het ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe relatie d.m.v. motivatieopbouw en het opkrikken van het eigen ego, het geven van adviezen voor ontspanning op maat. Hoeveel mensen zijn er niet ongewild in een underdog positie beland bijv . de ZW, de WW of de WAO. Ook deze mensen hebben behoefte aan een uitlaatklep, al is het maar om het tanende zelfvertrouwen op peil te houden en de coaching om het geloof in de toekomst te continueren, ook al is deze verre van rooskleurig. Steeds meer mensen stranden in eenzaamheid. In mijn ogen een van de ergste dingen die een mens kan overkomen en een signaal naar de samenleving.

Het beroep van stressmanager is ontstaan uit een aangeboren interesse voor mensen, gefascineerd door hun gedrag en gemotiveerd door de problematiek die deel uitmaakt van de huidige maatschappij waarin we leven en hoe mensen zich bewust of onbewust een weg banen naar algeheel welbevinden om uiteindelijk gelukkig te zijn. Een van mijn definities van geluk is "innerlijke tevredenheid" en aan het creëren van die situatie wil ik graag mijn bijdrage leveren. Uiterste discretie wordt gewaarborgd.